Dạy và Học Tiếng Việt

Chương trình giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt nhằm mục đích giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ và tạo điều kiện cho sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái bằng tiếng Việt. Dự án này hy vọng sẽ bảo tồn văn hóa Việt Nam và tăng cường mối quan hệ khăng khít trong gia đình Việt.

Để xây dựng một chương trình hiệu quả và phù hợp với đa số gia đình, chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức các lớp học trực tuyến (sử dụng Zoom) do đội ngũ giáo viên trẻ và chuyên nghiệp giảng dạy. Chúng tôi còn hợp tác với nhóm giáo viên này để phát triển bộ giáo trình đáp ứng đúng mục đích đã đề ra.

Nếu bạn muốn đăng ký cho con em học tiếng Việt, xin ghi danh ở đây. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trong thời gian tới.