Nhóm Cố Vấn Giáo Dục

Nhóm Cố vấn Giáo Dục, bao gồm một số giáo sư đại học và giáo viên lớp phổ thông. Hội đồng tập trung vào việc tư vấn và hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các khía cạnh khác nhau của giáo dục. Nhiều thành viên của hội đồng là giáo sư đại học và có kiến thức khá rộng lớn về việc nộp đơn đại học, tìm scholarships, lựa chọn chuyên ngành, lựa chọn nghề nghiệp, tìm việc, viết resume. Hiện tại Hội Đồng gồm có giáo sư Phúc Bùi (Christian Brothers University) and Linh Lê, và Thuỵ Phan (University of Memphis).

Nếu bạn quan tâm về giáo dục (phụ huynh) hay có kinh nghiệm về giáo dục (giáo viên lớp 1-12, v.v.) và muốn tham gia nhóm, xin liên lạc vacmemphis2023@gmail.com

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thông báo thêm về các hoạt động cụ thể của nhóm.